Lieve Van Severen

Campus: Dirk Martens, Aalst
Adres: Kwalestraat 154 - 9320 Aalst
Lokaal:
Telefoon: 053-72 71 70
E-mail: lieve.vanseveren@odisee.be
Studiegebied: Onderwijs

Projecten

Spreken verfijnen in de kleuterklas: De ontwikkeling van een spraakdidactiek als uitbreiding op de gangbare taaldidactiek in het kleuteronderwijs

 

Publicaties

Aantal : 38
other
Kaatje Klank
Van Severen, Lieve
other
Navorming 'Kaatje Klank'
Van Severen, Lieve
SIG
other
Navorming 'Kaatje Klank'
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne
Groepscentrum Permanente Vorming
article
Hoor je de klank /m/ in mama? Zes tips voor klankbewustzijn bij vierjarigen
Van Severen, Lieve
COV. Christelijk Onderwijzersverbond
Basis; 2017; Vol. 4; iss. 4; pp. 17 - 20
Een verrassend onderzoek over de technische leesvaardigheden van Vlaamse en Nederlandse schoolkinderen kleurde onlangs onze Vlaamse kranten. Uit de testresultaten van de Drie-Minuten-toets en de AVI-toetskaarten bleek dat Vlaamse leerlingen over het algemeen minder snel en minder nauwkeurig lezen dan hun Nederlandse collega’s.8 Naar aanleiding van dit onderzoek pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen (2017) ervoor om sterker in te zetten op het speels en functioneel stimuleren van geletterdheid in het Vlaamse kleuteronderwijs.7 Er is namelijk een sterk verband tussen op kleuterleeftijd structureel leren nadenken over taal, het verkennen van letters en klanken, en de latere leesontwikkeling.
other
Workshop 'Kaatje Klank'
Van Severen, Lieve
Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn? Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn? En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen? Dan is deze vorming over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou! De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier het klankbewustzijn en de luister- en spreekvaardigheden van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school. De methode is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.
other
Voorbereidend lezen in de kleuterklas met Kaatje Klank
Van Severen, Lieve
Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met voorbereidend lezen omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn? Ze kunnen zelfs nog geen rijm verzinnen, laat staan dat ze horen dat de klank ‘s’ in Sint zit. Heb je het gevoel dat je voor een verscheurende keuze staat tussen gefrustreerde kleuters of gefrustreerde leerkrachten in het eerste leerjaar? Dan is deze vorming over de taaleducatieve methode ‘Kaatje Klank’ iets voor jou! Kaatje Klank onderscheidt zich doordat deze taalmethode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Bovendien stimuleert de methode op een muzische manier het fonemisch bewustzijn en de luister- en spreekvaardigheden van kleuters.
other
Vormingsmateriaal: Interview Lieve Van Severen over klankbewustzijn bij kleuters
Gheeraert, Evelien ; Van Belle, Anne ; Van Severen, Lieve
Onderwijscentrum Brussel
article
5 manieren om aan klankbewustzijn te werken bij kleuters
Beerens, Nele ; Van Severen, Lieve
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming
Klasse voor Leerkrachten; 2017; Vol. 1; iss. 8; pp. 1 - 1
Klankbewustzijn ontwikkelen bij jonge kleuters kan latere leesachterstand voorkomen. Lieve Van Severen (Odisee) verklapt 5 manieren om daaraan te werken.
article
Syllable type development in toddlers acquiring Dutch
Van den Berg, Renate ; Van Severen, Lieve ; Molemans, Inge ; Gillis, Steven
John Benjamins Publishing Company
Dutch Journal of Applied Linguistics; 2017; Vol. 6; iss. 1; pp. 119 - 146
article
Klankbewuste kleuters worden vlottere lezers
Beerens, Nele ; Van Severen, Lieve
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming
Klasse voor Leerkrachten; 2017; iss. 8; pp. 24 - 25
Kleuters met SES-kenmerken lopen een groter risico op leesachterstand. Vooral zij - maar ook andere kleuters - hebben er baat bij om al vroeg bezig te zijn met voorbereidende leesvaardigheden. Klankbewustzijn ontwikkelen is een effectieve manier om dat te doen”, zegt Lieve Van Severen, “maar dat gebeurt te weinig in het kleuteronderwijs.”
article
Het effect van de klassikale interventie 'Kaatje Klank' op het foneembewustzijn van normaalontwikkelende één- en meertalige kleuters uit de tweede kleuterklas
Buntinx, Jana ; Vandensande, Ans ; Zink, Inge ; Feryn, Sanne ; Taelman, Helena ; Van Severen, Lieve
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Logopedie; 2017; Vol. 30; iss. 1; pp. 37 - 54
other
Poster presentation: Kaatje Klank, a playful, evidence-based method to support preschoolers’ phoneme awareness and articularoy proficiency
Taelman, Helena ; Van Severen, Lieve ; Zink, Inge ; Feryn, Sanne
Research aims Speech problems affect preschoolers' social and emotional development (Guralnick,1997), and are related to later reading problems (van Druenen e.a., 2012). Nevertheless, Flemish preschools do not regularly target articulatory proficiency and phonemic awareness in a systematic way. The aims of this project were to develop an evidence-based playful program for preschool classes to stimulate phoneme awareness and articulatory proficiency, and to investigate its effectiveness. Relationship to previous research works The scientific evidence for the program was found in literature on phonemic awareness (e.g. Gillon, 2000, 2005, 2008; Ukrainetz e.a.., 2011) and articulatory therapy (e.g. Baker & McLeod, 2011). Theoretical and conceptual framework The basic idea is that prevention or early treatment is more efficient than later treatment (Almost & Rosenbaum, 1997; Gillon, 2005; Zijlstra, 2015). Paradigm, methodology and method The program was implemented daily during 12 weeks in 6 classrooms (n=93). Its effect on phoneme awareness and articulatory proficiency was measured by comparing the test scores with a control group of 5 classrooms (n=78). Ethical considerations Parents gave their consent for testing the children. Main finding or discussion A multilevel analysis revealed a significant positive effect of the method on the results of the posttest phoneme awareness. Other important determinants were the mother's educational level, the child's age and the pretest scores for sound and rhyme awareness and articulatory proficiency. Dual-language-learners did not perform differently from monolinguals. Implications, practice or policy Kaatje Klank stimulates children's phoneme awareness. Children with a mother with a low educational level need extra support.
other
Kaatje Klank. Een wetenschappelijk ondersteunde methode om de articulatie en het klankbewustzijn te stimuleren bij 4-jarige kleuters
Van Severen, Lieve
other
Kaatje Klank houdt van bloot … of was het brood? Een wetenschappelijk ondersteunde methode om de articulatie en het klankbewustzijn te stimuleren bij 4-jarige kleuters
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne ; Taelman, Helena ; Zink, Inge
Doel In het Vlaamse kleuteronderwijs wordt er nauwelijks doelgericht en planmatig gewerkt aan klankbewustzijn- en productie. Nochtans zijn deze vaardigheden belangrijk voor de leesontwikkeling. Ons onderzoeksdoel is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve spraakmethodiek ontwerpen om het klankbewustzijn en de spraakontwikkeling van kleuters uit de tweede kleuterklas speels te stimuleren. Methode In een literatuuronderzoek namen we hoog- kwalitatieve studie designs, zoals een meta-analyse en/of een random-control design, onder de loep. We selecteerden interventies die een significant effect hebben op de spreekvaardigheden en de (voorbereidende) leesvaardigheden, en welke vertaalbaar zijn naar de context van een kleuterklas. Resultaten De literatuurstudie resulteerde in tien didactische principes waarop de spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ gestoeld is. Deze principes werden vertaald in een handleiding en 60 klassikale ‘activiteiten’ van 10 à 15 minuten. Deze activiteiten kunnen zowel met de hele klasgroep als in een kleine groep door de zorgondersteuner toegepast worden. In 2014-2015 werd ‘Kaatje Klank’ gedurende 4 maanden toegepast in zes kleuterklassen uit een stedelijke context (n=93 kleuters). Via een coachingstraject werden de kleuteronderwijzers en zorgondersteuners opgeleid en begeleid. Besluit Een wetenschappelijke onderbouwde spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontwikkeld om de spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters in een groepscontext te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen.
other
Klankbewustzijn en articulatie stimuleren met Kaatje Klank: een effectiviteitsstudie
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne ; Taelman, Helena ; Zink, Inge
Doel In het Vlaamse kleuteronderwijs wordt er nauwelijks doelgericht en planmatig gewerkt aan klankbewustzijn- en productie. Nochtans zijn deze vaardigheden belangrijk voor de leesontwikkeling. Ons onderzoeksdoel is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve spraakmethodiek ontwerpen om het klankbewustzijn en de spraakontwikkeling van kleuters uit de tweede kleuterklas speels te stimuleren. Methode In een literatuuronderzoek namen we hoog- kwalitatieve studie designs, zoals een meta-analyse en/of een random-control design, onder de loep. We selecteerden interventies die een significant effect hebben op de spreekvaardigheden en de (voorbereidende) leesvaardigheden, en welke vertaalbaar zijn naar de context van een kleuterklas. Resultaten De literatuurstudie resulteerde in tien didactische principes waarop de spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ gestoeld is. Deze principes werden vertaald in een handleiding en 60 klassikale ‘activiteiten’ van 10 à 15 minuten. Deze activiteiten kunnen zowel met de hele klasgroep als in een kleine groep door de zorgondersteuner toegepast worden. In 2014-2015 werd ‘Kaatje Klank’ gedurende 4 maanden toegepast in zes kleuterklassen uit een stedelijke context (n=93 kleuters). Via een coachingstraject werden de kleuteronderwijzers en zorgondersteuners opgeleid en begeleid. Besluit Een wetenschappelijke onderbouwde spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontwikkeld om de spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters in een groepscontext te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen.
other
PWO-project 'Spreken verfijnen in de kleuterklas’
Van Severen, Lieve
Mondelinge presentatie op de directienamiddag Odisee, Aalst.
other
PWO-project 'Spreken verfijnen in de kleuterklas’
Van Severen, Lieve
Mondelinge presentatie op het overleg ‘zorg’ van de pedagogische begeleidingsdienst onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Aalst.
other
Navorming ‘Voorbereidend lezen in de kleuterklas met Kaatje Klank’
Van Severen, Lieve
other
Navorming ‘Kaatje Klank'
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne
other
Navorming ‘Voorbereidend lezen in de kleuterklas met Kaatje Klank’
Van Severen, Lieve
other
Hoor je de klank s in sssssint? Vijf praktische tips uit onderzoek om met vierjarigen aan klankbewustzijn te werken
Van Severen, Lieve
Kleutergewijs
Kleutergewijs; 2016
Sinterklaas is weer in het land. Dit is een ideale gelegenheid om in de tweede kleuterklas of groep 1 de eerste stappen te zetten richting klankbewustzijn. Op dit moment zijn de kleuters in de 2de kleuterklas (bijna) vier jaar, een leeftijd waarop stimulering van het klankbewustzijn volgens onderzoek effect kan hebben. Hoe stimuleer je nu het klankbewustzijn op een effectieve, en toch speelse wijze? Ik zet vijf praktische tips voor je op een rijtje/
other
Interactieve tentoonstelling 'Kaatje Klank'
Feryn, Sanne ; Van Severen, Lieve ; Zink, Inge
Heb je al wel eens gehoord van het wetenschappelijk project ‘Kaatje Klank’, maar zag je Kaatje Klank nog nooit live aan het werk? Dan is dit je kans! Kaatje reist samen met haar grote blauwe koffer naar onze campus. Ze nodigt alle ouders en hun oogappels (4 tot 6 jaar) uit op een interactieve, levende tentoonstelling. Terwijl Kaatje het in een omgetoverde kleuterklas met de kleuters heeft over ‘de ssss-ok van de ssss-int die ssss-tinkt’, krijgen de ouders de kans om een blik te werpen achter de schermen. Kaatje Klank zit alvast te popelen om jullie te verwelkomen!
conference_proceeding
Kaatje Klank houdt van 'bloot'... ik bedoel 'brood'. Een wetenschappelijk gebaseerde taalmethodiek om het klankbewustzijn en de articulatievaardigheden te stimuleren in de kleuterklas
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne ; Zink, Inge
Stichting Conferentie Onderwijs Nederlands
HSN-Conferentie Onderwijs Nederlands; 2015; Vol. 29; pp. 47 - 53
De wetenschappelijk onderbouwde taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontworpen met als doel het klankbewustzijn, de luister- en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs. Kaatje Klank kwam gedurende vier maanden in zes Vlaamse kleuterklassen. Via een begeleidingstraject werden de kleuteronderwijzers en zorgcoördinatoren opgeleid en begeleid. Een pre- en posttest en een vergelijking met een controlegroep van vijf kleuterklassen stellen ons in staat het effect van de methodiek ‘Kaatje Klank’ op de articulatie- en vroege leesvaardigheden te meten. De methodiek ‘Kaatje Klank’, de achterliggende didactische principes en de eerste testresultaten zullen gepresenteerd worden op de HSN-conferentie.
other
Kaatje Klank likes Wereldwoorden
Taelman, Helena ; Van Severen, Lieve ; Zink, Inge ; Feryn, Sanne ; Martens, Fergie
1 | 2 |

 

Deze publicaties kan u ook uitgebreid raadplegen via de website van Lirias