Zorgen voor de levenskwaliteit van ouder wordende personen met een handicap

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Looptijd: 
December 2008 - Augustus 2010

Startpunt van dit onderzoek is het feit dat de levensverwachting van personen met een vroegtijdige handicap, net als in de rest van Europa, ook in Vlaanderen stijgt. Onder oudere personen met een vroegtijdige handicap (pmh) wordt verstaan: personen van 65 jaar en ouder met een mentale of fysische handicap die zich vóór die leeftijd al manifesteerde. Deze verhoogde levensverwachting heeft onder meer als gevolg dat oudere pmh naast problemen die eigen zijn aan hun handicap, in toenemende mate geconfronteerd worden met aandoeningen die voortvloeien uit het ouder worden zelf.

Voor zorgvoorzieningen vormt deze specifieke doelgroep een uitdaging: Rust- en verzorgingstehuizen zijn vaak niet aangepast aan de noden van oudere pmh, en gespecialiseerde zorgvoorzieningen zijn zelden aangepast aan deze ouder wordende populatie. Dit maakt dat de organisatie van de zorg en de ondersteuning voor deze specifieke doelgroep niet evident is, en de overheid hier voor expliciete uitdagingen worden geplaatst.
De onderzoeksvraag hier is: “Welke determinanten zijn bepalend voor de levenskwaliteit van oudere personen met een vroegtijdige handicap in Vlaanderen, gedifferentieerd naar de aard en de ernst van de handicap (mentaal, motorisch,…) en naar de leefsituatie (thuis, residentieel,…)?” Deze vraag wordt uitgesplitst in 4 deelvragen waarop we een antwoord willen zoeken

  1. Welke is/zijn de meest geschikte ondersteunings-/opvangvorm(en) voor oudere personen met een vroegtijdige handicap in Vlaanderen, rekening houdend met de aard en de ernst van de handicap en met de leefsituatie?
  2. Welke zijn de randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor het bewerkstelligen van de meest geschikte ondersteunings-/opvangvorm(en) in Vlaanderen, rekening houdend met de verschillende betrokken actoren?
  3. Welke pistes bewandelen andere landen m.b.t. de ondersteuning/opvang van oudere personen met een vroegtijdige handicap?
  4. Welke good practices kunnen we in Vlaanderen ter zake detecteren?

Rapport

Het eindrapport van het onderzoek kan u hier bekijken, net als een korte samenvatting ervan.