Krachtig leren bekeken vanuit een neurowetenschappelijke bril

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHLeuven, KULeuven
Looptijd: 
april 2014 - november 2014

Financiering: Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

Recent onderzoek naar misinterpretaties van neurowetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs toont aan dat het ontsluiten van dit complexe domein voor onderwijspractici essentieel is. Met dit project beogen we om enerzijds onderwijspractici een toegankelijk referentiekader aan te reiken dat hen zowel ondersteunt bij het lezen en begrijpen van neurowetenschappelijke bevindingen als bij het beoordelen van de praktijkrelevantie ervan. Daarnaast hebben we tot doel onderwijspractici nieuwe handvatten aan te reiken bij de uitbouw van een krachtige leeromgeving (KLO). Hierbij richten we ons op drie kenmerken van effectief leren die volgens het sociaal constructivisme van belang zijn bij een KLO, met name: zelfregulerend, individueel verschillend en (inter)actief leren. We zullen tenslotte de resultaten van deze praktijkgerichte literatuurstudie linken aan bevindingen uit de cognitieve neurowetenschappen en de instructiepsychologie.

Het onderzoek resulteert in de boekpublicatie Krachtig leren, neurowetenschappelijke benaderd, dat voorgesteld wordt op de studienamiddag 'Neurowetenschappen en onderwijs' georganiseerd door de Vlaamse Onderwijsraad.

Afbeelding: