Sanne Feryn

Campus: Campus Dirk Martens

Adres: Kwalestraat 154, 9320 Aalst

E-mail: sanne.feryn@odisee.be

 

 

Publicaties

Aantal : 38
other
The effectiveness of an EF-intervention program for early childhood education.
Baeyens, Dieter ; Feryn, Sanne ; De Wilde, Johan ; Spilt, Jantine
other
Kleine Kinderen Grote Kansen (in BAKO Aalst)
De Wilde, Johan ; Feryn, Sanne
poster
other
Navorming "Zet je EF-bril op"
Feryn, Sanne
other
Navorming "Zet je EF-bril op"
Feryn, Sanne
other
Navorming "Zet je EF-bril op"
Feryn, Sanne
Navorming voor leerkrachten kleuteronderwijs, zorgleerkrachten en pedagogisch begeleiders.
other
Zet je EF-bril op
Hanselaer, Jelke ; De Wilde, Johan ; Feryn, Sanne
EF staat voor executieve functies of de processen in het hoofd die zelfsturing mogelijk maken. In deze speelse lezing leggen gastsprekers Jelke Hanselaer en Johan De Wilde uit hoe je impulscontrole, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit herkent en bovenal hoe je eraan kunt werken in de klas. De sprekers doorspekken hun verhaal met praktische voorbeelden om jouw begeleidingsaanpak en klasorganisatie te verrijken en geven tal van tips voor specifieke EF-activiteiten.
other
Vorming voor lerarenopleiders en studenten: "Zet je EF-bril op en stimuleer de executieve functies bij kleuters" 3
Feryn, Sanne
other
Vorming voor lerarenopleiders: "Zet je EF-bril op en stimuleer de executieve functies bij kleuters" 2
Feryn, Sanne
other
Vorming voor lerarenopleiders: "Zet je EF-bril op en stimuleer de executieve functies bij kleuters"
Feryn, Sanne
other
Navorming 'Kaatje Klank'
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne
Groepscentrum Permanente Vorming
other
Zeg niet "hang je jas op" maar "je jas ligt op de grond"
De Vos, Ingrid ; Feryn, Sanne
Het Laatste Nieuws
Het Laatste Nieuws; 2017
Zwijg. Ga zitten. Doe dit. Laat dat. Je hoort het de kleuterjuffen in twee Aalsterse kleuterscholen nog amper zeggen. In plaats van alles te verbieden of gebieden, worden de kinderen gestimuleerd om zélf uit te zoeken wat ze best kunnen doen.
other
Tweede cyclus kinderarmoedeproject opgestart…
Feryn, Sanne
persregiodender.be; 2017
Kinderarmoede bestrijden begint al in de kleuterklas. Gisteren gaf schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P) de aftrap voor deel twee van het onderzoeksproject ‘Zet je EP-bril op’. Tijdens het project leren kleuterleiders hoe ze kinderarmoede kunnen aanpakken in de klas. Aalst is de proefstad voor dit project, dat op termijn in alle Vlaamse kleuterscholen zou kunnen worden toegepast.
other
Maak kleuters succesvol: ontwikkel hun executieve functies!
Feryn, Sanne
radio 1; 2017
Zeg niet “doe jullie schoenen uit”. Maar zeg “we gaan op de turnmat staan”. M.a.w. schets het probleem en laat de kleuter zelf nadenken wat hij moet doen. Zo ontwikkel je zijn ‘executieve functies’. En dat komt zijn latere schoolloopbaan ten goede en maakt hem zelfs succesvol in zijn verdere leven. Zeker kinderen uit ‘lagere sociale klassen’ doen er hun voordeel mee.
article
Zet je EF-bril op en stimuleer de ontwikkeling van executieve functies vanaf de kleuterklas
Feryn, Sanne
ACCO
TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie; 2017; Vol. 42; iss. 2; pp. 93 - 98
Stad aalst en hogeschool odisee slaan de handen in elkaar om een begeleidingstraject voor leerkrachten te ontwikkelen om de executieve functies van kleuters, ook zij die opgroeien in een kwetsbaar gezin, te versterken. Dat project kreeg de naam ‘Zet je eF-bril op’. In deze bijdrage stellen we dat project voor. Met dit wetenschappelijk onderbouwde project beogen we bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe didactiek voor het Vlaamse kleuteronderwijs, waarbij de aandacht voor executieve functies duurzaam verankerd wordt om zo al onze kleuters een beter toekomstperspectief te bieden.
article
Ja, leraren kunnen kansarmoede aanpakken in hun klas
Van Laere, Michel ; Feryn, Sanne ; baeyens, Dieter
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming
Klasse voor Leerkrachten; 2017; Vol. 2017; pp. 50 - 53
Leraren voelen zich vaak machteloos tegenover kinderen die in armoede leven. Toch kunnen ze hun leren en leven duurzaam verbeteren: door het executieve functies (EF) te stimuleren. Dat zeggen docent kleuteronderwijs Sanne Feryn en prof. orthopedagogiek Dieter Baeyens. De kleuterjuf krijgt de glansrol.
text_resource
Al gehoord van executieve functies in de strijd tegen kinderarmoede?
Feryn, Sanne ; De Wuffel, Isabelle
Van den Broele; Brugge
Array
Ons onderwijs reproduceert de bestaande ongelijkheid. We zoeken al langer naar manieren om er een sociale hefboom van te maken. Door in te zetten op executieve functies bij kleuters zouden wel eens een cruciale factor te pakken kunnen hebben. Stad Aalst en Odisee experimenteren ermee in een aantal basisscholen.
other
Karaktervormingsproject in kleuteronderwijs in aalst en ninove wordt verder uitgebouwd
Feryn, Sanne
TVOost; 2017
Kleuters die meer geduld hebben en leerkrachten die op een andere manier omgaan met de kindjes in klas. Dat zijn de eerste bevindingen van een nieuwe manier van omgaan met kleuters in kleuterschool De Regenboog in Erembodegem. De Odissee hogeschool ontwikkelde een aantal spelletjes die ervoor moeten zorgen dat kinderen hun emoties beter leren controleren. Met succes zo blijkt uit het proefproject in 5 scholen uit de buurt. Het zal in de toekomst verder uitgebouwd worden.
book
Zet je EF-bril op - Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters
Feryn, Sanne
die Keure; Brugge
Wat zijn executieve functies? Het vermogen om na te denken voor je iets zegt of doet, je te concentreren op een taak en je niet te laten afleiden, de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij het uitvoeren van complexe taken… Kortom, allemaal vaardigheden die we dagelijks nodig hebben maar toch niet vanzelfsprekend zijn voor kleuters. Wanneer jij als leerkracht echter je EF-bril opzet, kun jij je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij jouw kleuters. Het boek “Zet je EF-bril op” geeft je handvaten om deze executieve functies bij jouw kleuters te versterken. We doen dit aan de hand van een verhelderend kader en concrete didactische tips en materialen.
article
Het effect van de klassikale interventie 'Kaatje Klank' op het foneembewustzijn van normaalontwikkelende één- en meertalige kleuters uit de tweede kleuterklas
Buntinx, Jana ; Vandensande, Ans ; Zink, Inge ; Feryn, Sanne ; Taelman, Helena ; Van Severen, Lieve
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Logopedie; 2017; Vol. 30; iss. 1; pp. 37 - 54
other
Poster presentation: Kaatje Klank, a playful, evidence-based method to support preschoolers’ phoneme awareness and articularoy proficiency
Taelman, Helena ; Van Severen, Lieve ; Zink, Inge ; Feryn, Sanne
Research aims Speech problems affect preschoolers' social and emotional development (Guralnick,1997), and are related to later reading problems (van Druenen e.a., 2012). Nevertheless, Flemish preschools do not regularly target articulatory proficiency and phonemic awareness in a systematic way. The aims of this project were to develop an evidence-based playful program for preschool classes to stimulate phoneme awareness and articulatory proficiency, and to investigate its effectiveness. Relationship to previous research works The scientific evidence for the program was found in literature on phonemic awareness (e.g. Gillon, 2000, 2005, 2008; Ukrainetz e.a.., 2011) and articulatory therapy (e.g. Baker & McLeod, 2011). Theoretical and conceptual framework The basic idea is that prevention or early treatment is more efficient than later treatment (Almost & Rosenbaum, 1997; Gillon, 2005; Zijlstra, 2015). Paradigm, methodology and method The program was implemented daily during 12 weeks in 6 classrooms (n=93). Its effect on phoneme awareness and articulatory proficiency was measured by comparing the test scores with a control group of 5 classrooms (n=78). Ethical considerations Parents gave their consent for testing the children. Main finding or discussion A multilevel analysis revealed a significant positive effect of the method on the results of the posttest phoneme awareness. Other important determinants were the mother's educational level, the child's age and the pretest scores for sound and rhyme awareness and articulatory proficiency. Dual-language-learners did not perform differently from monolinguals. Implications, practice or policy Kaatje Klank stimulates children's phoneme awareness. Children with a mother with a low educational level need extra support.
other
Strijd tegen kinderarmoede begint in de kleuterklas
Feryn, Sanne
Stad Aalst
Chipka, infomagazine Aalst; 2016; pp. 12 - 15
Kinderen die opgroeien in stressvolle situaties, zoals kinderarmoede, hebben het lastiger met hun impulsen te beheersen, om regels en afspraken te onthouden of zich flexibel aan te passen aan nieuwe verwachtingen. Dit soort vaardigheden helpen nochtans later goed te presteren op school en verhogen de kans op een succesvol leven. Door hierop in te zetten vanaf de kleuterklas, zorgt Aalst voor een vernieuwende aanpak in het onderwijs.
other
Kaatje Klank houdt van bloot … of was het brood? Een wetenschappelijk ondersteunde methode om de articulatie en het klankbewustzijn te stimuleren bij 4-jarige kleuters
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne ; Taelman, Helena ; Zink, Inge
Doel In het Vlaamse kleuteronderwijs wordt er nauwelijks doelgericht en planmatig gewerkt aan klankbewustzijn- en productie. Nochtans zijn deze vaardigheden belangrijk voor de leesontwikkeling. Ons onderzoeksdoel is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve spraakmethodiek ontwerpen om het klankbewustzijn en de spraakontwikkeling van kleuters uit de tweede kleuterklas speels te stimuleren. Methode In een literatuuronderzoek namen we hoog- kwalitatieve studie designs, zoals een meta-analyse en/of een random-control design, onder de loep. We selecteerden interventies die een significant effect hebben op de spreekvaardigheden en de (voorbereidende) leesvaardigheden, en welke vertaalbaar zijn naar de context van een kleuterklas. Resultaten De literatuurstudie resulteerde in tien didactische principes waarop de spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ gestoeld is. Deze principes werden vertaald in een handleiding en 60 klassikale ‘activiteiten’ van 10 à 15 minuten. Deze activiteiten kunnen zowel met de hele klasgroep als in een kleine groep door de zorgondersteuner toegepast worden. In 2014-2015 werd ‘Kaatje Klank’ gedurende 4 maanden toegepast in zes kleuterklassen uit een stedelijke context (n=93 kleuters). Via een coachingstraject werden de kleuteronderwijzers en zorgondersteuners opgeleid en begeleid. Besluit Een wetenschappelijke onderbouwde spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontwikkeld om de spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters in een groepscontext te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen.
other
Klankbewustzijn en articulatie stimuleren met Kaatje Klank: een effectiviteitsstudie
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne ; Taelman, Helena ; Zink, Inge
Doel In het Vlaamse kleuteronderwijs wordt er nauwelijks doelgericht en planmatig gewerkt aan klankbewustzijn- en productie. Nochtans zijn deze vaardigheden belangrijk voor de leesontwikkeling. Ons onderzoeksdoel is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve spraakmethodiek ontwerpen om het klankbewustzijn en de spraakontwikkeling van kleuters uit de tweede kleuterklas speels te stimuleren. Methode In een literatuuronderzoek namen we hoog- kwalitatieve studie designs, zoals een meta-analyse en/of een random-control design, onder de loep. We selecteerden interventies die een significant effect hebben op de spreekvaardigheden en de (voorbereidende) leesvaardigheden, en welke vertaalbaar zijn naar de context van een kleuterklas. Resultaten De literatuurstudie resulteerde in tien didactische principes waarop de spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ gestoeld is. Deze principes werden vertaald in een handleiding en 60 klassikale ‘activiteiten’ van 10 à 15 minuten. Deze activiteiten kunnen zowel met de hele klasgroep als in een kleine groep door de zorgondersteuner toegepast worden. In 2014-2015 werd ‘Kaatje Klank’ gedurende 4 maanden toegepast in zes kleuterklassen uit een stedelijke context (n=93 kleuters). Via een coachingstraject werden de kleuteronderwijzers en zorgondersteuners opgeleid en begeleid. Besluit Een wetenschappelijke onderbouwde spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontwikkeld om de spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters in een groepscontext te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen.
other
Navorming ‘Kaatje Klank'
Van Severen, Lieve ; Feryn, Sanne
1 | 2 |

 

Deze publicaties kan u ook uitgebreid raadplegen via de website van Lirias