Aan werk sleutelen en laten sleutelen: de sleutel tot succes

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Dit project gebeurt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)
Looptijd: 
1 september 2020 t.e.m. 31 december 2020 (fase 1) & 1 februari 2021 tot en met 31 december 2022

De methodieken om aan werk te sleutelen en te laten sleutelen (job crafting, job carving en inclusief job design) zijn voorhanden, net zoals de ondersteuning voor werkgevers om met deze methodieken aan de slag te gaan. Toch blijven deze methodieken onderbenut. HR blijkt hierin een belangrijke bottleneck. We verlaten daarom het klassieke platgetreden, doodlopende pad via HR en richten onze aandacht op de CFO’s om commitment van de top te verkrijgen. Voor veel CEO’s is hun CFO dé strategische gesprekspartner. Bovendien is de CFO in veel bedrijven de baas van HR. In dit project gaan we op zoek hoe CFO’s best te benaderen, te sensibiliseren, te motiveren en te ondersteunen om het sleutelen aan het werk op de organisatieagenda te zetten. Nadat de top ‘ja’ gezegd heeft, moet de uitvoering volgen en komt HR weer op de voorgrond. Een belangrijke uitdaging is er voor zorgen dat HR gelooft in zijn of haar kunnen om het sleutelen aan het werk en het creëren van de juiste voorwaarden hiertoe daadwerkelijk te realiseren. Daarom willen we in dit project enerzijds onderzoeken hoe we de self-efficacy bij HR-verantwoordelijken kunnen versterken (zowel in het vormen van de intentie als in het omzetten van de intentie in gedrag), anderzijds hoe we het ownership met betrekking tot het daadwerkelijk anders inrichten van werk bij de CFO of de top kunnen houden.