Allocatiemodel Hoger Onderwijs

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen

Een uitgebreide literatuurstudie van de financiering van het hoger onderwijs en de vertaling ervan naar een organisatie-specifiek allocatiemodel.