ANEVA&RAPP: Anders evalueren en rapporteren

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
sept 2015 - sept 2019

Op het eerste zicht staat het Vlaams onderwijs vrij sterk. Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de Vlaamse leerlingen goed scoren op wetenschappen, wiskunde en talen. Toch zijn er ook mindere kanten: de intrinsieke leermotivatie ligt laag bij veel leerlingen (De Meyer, Warlop & Van Camp, 2012) en de sociale ongelijkheid (OECD, 2013) tussen de leerlingen wordt in het onderwijs vergroot. Op basis van onze ervaringen als lerarenopleiding hebben we bedenkingen bij de huidige ‘evaluatiecultuur’. Er wordt veel leerkrachtgestuurd getoetst, gescreend, extern gedifferentieerd, gerapporteerd met punten en onderling vergeleken opdat de leerling beter zou leren. We stellen ons de vraag of deze manier van evalueren en rapporteren het leren en de leermotivatie van leerlingen positief stimuleert. Elk jaar ondersteunt de Vlaamse overheid prioritaire nascholingen rond één of meerdere thema’s. Voor het schooljaar 2015-2016 staat de uitvoering van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) centraal. In het kader van deze nascholing gaan we vanuit de lerarenopleiding twee lezingen verzorgen over rapporteren en anders evalueren. Deze lezingen vormen een concrete aanleiding voor ons onderzoeksproject. Als voorbereiding op deze navorming doen we een grondige literatuurstudie en verzamelen we via interviews  egevens over hoe evaluatie de leermotivatie van leerlingen beïnvloedt.

In Klasse van 20 oktober 2016 geeft onderzoeker Sander Van Acker 6 tips om de rapportvalkuil te vermijden.