Assessment of consciousness in neurotrauma patients in Europe among nurses

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
European Association of Neuroscience Nurses (EANN)
Looptijd: 
Mei 2015 - Mei 2016

Financiering: werkingsmiddelen

Het meten van het bewustzijn is een belangrijke parameter bij neurologische patiënten. Hiervoor bestaan verschillende meetinstrumenten. De meest bekende zijn de Glasgow Comaschaal en de FOUR schaal.

De EANN wil richtlijnen ontwikkelen voor verpleegkundigen om het bewustzijn op een correcte manier te evalueren. Daarom zal het in deze eerste fase nagaan welke meetinstrumenten momenteel in de verschillende Europese landen gehanteerd worden. Bovendien wordt ook dieper gekeken naar de mogelijke verscheidenheid van methoden voor afname binnen één schaal.

Verwachte output:

  • Publicatie
  • Presentatie