Behoeftenonderzoek Dilbeeks Huis van het Kind

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Partners Huis van het Kind Dilbeek
Looptijd: 
Oktober 2015 - Januari 2016

De gemeente Dilbeek wil aan de hand van een breed te verspreiden online enquête, de noden en behoeften van Dilbeekse ouders in beeld krijgen om het aanbod van het Huis van het Kind daarop (verder) te kunnen afstemmen.

Een kwantitatieve bevraging stelt volgende onderzoeksvragen voorop:

  • met welke vragen en problemen zitten ouders op het vlak van opvoeding (bijv. top 10),
  • weten ouders waar ze wel/niet terecht kunnen met bovenstaande vragen? Welke organisaties kennen ze wel/niet?
  • zijn er leemten in het bestaande aanbod,
  • wensen ze gebruik te maken van een individueel of groepsaanbod, telefonisch aanbod, online aanbod,
  • welke kanalen gebruiken ouders om informatie over de problematiek en/of over het aanbod op te zoeken,
  • zouden ouders gebruik maken van een aanbod in het Huis van het Kind als dit aansluit bij vragen of problemen waarmee ze geconfronteerd worden.