BELFA

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Hogeschool Gent (promotor), Stad Aalst, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, JCI Aalst, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
Looptijd: 
Augustus 2011 - Augustus 2014

Financiering: Agentschap Ondernemen

Het project bestaat uit 3 deelprojecten.

Deelproject 1 -Bedrijfsaward Groot Aalst:

Er werd een ‘beste bedrijf' prijs uitgereikt op een evenement georganiseerd in Aalst. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Studenten werden actief betrokken bij de selectie van de deelnemende bedrijven. Bedrijven leerden de Hogeschool Gent en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Aalst beter kennen. Dit zorgde voor een goede wisselwerking tussen het bedrijfsleven en de hogescholen, wat ene meerwaarde kan betekenen voor het organiseren van stages, bachelorproeven, marktonderzoeken, bedrijfsanalyses, en het verspreiden van vacatures. Bedrijven konden zich tevens profileren als 'beste bedrijf', indien ze een prijs wonnen.

Deelproject 2 - Lessenpakket FailLEREN :
Studenten worden binnen economische opleidingen bijgeschoold hoe ze succesvol moeten zijn en hoe ze niet failliet moeten gaan. Maar wat als het toch gebeurt? Bij dit deelproject is het de bedoeling dat er een lessenpakket van 1 dagdeel wordt uitgewerkt dat kan verspreid worden doorheen Vlaanderen en Nederland. Voor de uitwerking van dit lessenpakket zal steun worden gevraagd aan enkele experts ter zake. Het lessenpakket zal eerst getoetst worden bij studenten van de betrokken opleidingen. Eens het lessenpakket volledig op punt staat zal er een infodag (of meerdere) georganiseerd worden en kan het lessenpakket verspreid worden. 

Deelproject 3 - Informatiebrochure Faillissementen
We willen voor gefailleerden en bedrijven in moeilijkheden een brochure op maat uitwerken. Deze brochure kan eventueel ook verspreid worden naar alle bedrijven. Wanneer men een zaak opstart ontvangt men veel informatie. Echter, wanneer het niet zo goed gaat en in het slechtste geval een faillissement onherroepelijk is, dan ontvangt men amper nog informatie. De gefailleerde weet niet waar hij/zij terecht kan voor hulp en niemand staat klaar met informatie om hem/haar te helpen. Eerlijke ondernemers die failliet gaan verdienen echter ook steun en informatie. Meer zelfs, deze ondernemers beschikken over unieke kennis die eventueel kan gebruikt worden bij een herstart.

http://www.agentschapondernemen.be/project/belfa