Belgisch Wit-Blauw

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
2008-2009

We deden enkele projecten op het Belgisch witblauwrund (BWB) onder impuls van ethicus Dirk Lips onder meer over het selecteren van BWB-koeien die op natuurlijke wijze kalven. Het Belgisch Wit-Blauw (BWB) ras is een runderras dat leidt tot zeer goede vleeskwaliteit. Helaas is het kalf doorgaans zo zwaar dat de bevalling bijna systematisch via keizersnede moet verlopen. In dit project werd onderzocht d.m.v. pelvimetrie welke bekkenmaat nodig is bij een volwassen dier opdat een geassisteerde verlossing zou lukken. Iris Kolkman doctoreerde op dit onderwerp. Ze ging ook na hoe een bekken van een vaars zich ontwikkelt in het BWB om zo te weten te komen op jonge leeftijd of we te maken hebben met een vaars die zal kunnen kalven op natuurlijke wijze. Door gedragsonderzoek bekeken we in welke mate de keizersnede operatief en postoperatief als pijnlijk wordt ervaren door de koe.

De resultaten werden verwerkt in een doctoraatsproefschrift en op meerdere congressen en voordrachten voorgesteld, zoals bijvoorbeeld:

  • Kolkman, I., Aerts, S., Vervaecke, H., Vicca, J., Vandelook, J., de Kruif, A., Opsomer, G., Lips, D. (2010).Assessment of differences in some indicators of pain in double muscled Belgian Blue cows following naturally calving vs caesarean section. Reproduction in Domestic Animals, 45(1), 160-167.
  • Aerts, S., Kolkman, I., Vervaecke, H., Vicca, J., Lips, D. 2006. Animal welfare differences between caesarean section and natural delivery in Belgian Blue cattle. In: Kaiser, M. (Ed.), Lien, M.(Ed.), Ethics and politics of Food, EurSafe Oslo, 22-24 June 2006, pp. 495-499. Wageningen, Wageningen Academic Publishers.

Omdat het BWB-ras vaak last heeft van schurft, bekeken we ook de welzijns- en groeieffecten hiervan in het PWO-project “ Welzijnseffecten van Psoroptes-infestatie op het Belgisch Witblauw rund”. Psoroptes-schurft wordt momenteel op vele bedrijven met BWB vleesvee als het hoofdprobleem beschouwd omdat de letsels zo spectaculair zijn en de controle moeilijk is. In vergelijking met andere rundveerassen vinden we onder praktijkomstandigheden de meest uitgebreide letsels terug bij BWB-runderen. We maten de schurftbesmetting in het BWB, kwantificeerden de groeivertraging bij Psoroptes-besmetting en evalueerden het welzijnseffect van Psoroptes-besmetting in het BWB.

De resultaten werden wetenschappelijk voorgesteld en daarnaast ook bij de landbouwers verspreid:

  • Bonte, L., Vervaecke, H., Laevens, H., Vicca, J., Aerts, S., Kolkman, I., Lips, D. 2009. Growth and behaviour in relation to skin lesion surface due to Psoroptes and Trychophyton in Belgian Blue Cattle. The 8th International Symposium. Prospects for the 3rd illennium Agriculture,  October 7-10, 2009.