Brussel stroomt door

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Sint-Guido Instituut Anderlecht, Sint-Niklaas Instituut Anderlecht, koninklijk Atheneum Koekelberg
Looptijd: 
Maart 2012 - December 2013

Financiering: Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Dit project beoogt de instroom en doorstroom van allochtone studenten uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs naar het hoger onderwijs te verbeteren. Diverse opleidingen binnen de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) constateren dat, ten eerste, allochtone studenten
ondergerepresenteerd zijn in het hoger onderwijs en, ten tweede, dat de weinige allochtone studenten die zich inschrijven sneller afhaken. De HUB concludeert hieruit dat het hoger en het secundair onderwijs in Brussel onvoldoende op elkaar afgestemd zijn.
Binnen de HUB wil de opleiding Sociaal Werk een project opzetten om een antwoord de bieden op deze problematiek. Het project wil deze discrepanties op vlak van attitudes, competenties en leermethodes in kaart brengen en een ondersteuningspakket ontwikkelen om een brug te slaan tussen deze twee onderwijsniveaus. Dit gebeurt in samenwerking met de studenten en docenten van de HUB opleiding Sociaal Werk enerzijds, en de leerlingen en het leerkrachtenteam van de betrokken Brusselse scholen anderzijds. De stuurgroep van het project zal bestaan uit betrokken actoren en experten.