Communicatie en beheer van digitale gebouwinformatie in een multidisciplinair team tijdens het bouwproces. OOF-project 2011/24

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
KAHO Sint-Lieven, Technologiecampus Gent: Master of Science in de Industriële Wetenschappen Bouwkunde (promotor); LUCA, Sint-Lucas Architectuur, campus Gent: Master of Science in de Architectuur KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Campus Heverlee: Master of Science in de Ingenieurswetenschappen Bouwkunde, Energie en Architectuur
Looptijd: 
Oktober 2011 - September 2013

Financiering: OOF

Doordat binnen de bouwsector steeds hogere prestatie-eisen opgelegd worden, neemt de complexiteit van
projecten toe, waardoor goede communicatie tussen al de betrokken partners van het bouwproces steeds
dwingender wordt. Modellen en softwaretoepassingen om informatie te bundelen en communicatie te verbeteren,
zijn volop in ontwikkeling, maar blijven voorlopig onvoldoende geïntegreerd binnen de opleidingen. Dit OOF-project
ontwikkelt een didactisch kader waarbij studenten:
• projectinformatie beheren door gebruik te maken van digitale gebouwmodellen;
• mogelijkheden en moeilijkheden van communicatie en informatieoverdracht ervaren en kritisch evalueren;
• zicht krijgen op de synergie van een bouwteam en hun eigen rol binnen dit team leren kennen, aan de hand
van een realistische samenwerking tussen verschillende opleidingsniveaus.
Dit wordt gerealiseerd door de opbouw van een multi-campus leeromgeving, gebruik makend van TOLEDO en een
server voor digitale gebouwmodellen, die een multi-disciplinaire context biedt voor de vakken van de betrokken
opleidingen. De ontwikkelde methodologie wordt voor een breder publiek opengesteld, aan de hand van ervaringen
en ontwikkelde instrumenten voor de toegepaste communicatietechnieken.