Convert

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Onze Lieve Vrouwziekenhuis (promotor); Asociacion Provincial de Centros de Enseñanza Privada de Granada; Stichting ROC Westerschelde
Looptijd: 
Augustus 2012 - Juli 2014

Financiering: Life Long Learning Leonardo Da Vinci

Ziekteverzuim in de directe zorg  is ongeveer 20% hoger dan in andere sectoren. Het benadert in Belgische ziekenhuizen (SD Worx) 6%.
Een Nederlandse studie blijkt het percentage ziekteverzuim hoger is onder oudere zorgverleners, met name meer dan 55%. (Staz.nl, 2010).   Een Amerikaanse studie toonde toename van drop-out aan van de verpleegkundigen bij het ouder worden (Laporte et al., 2005).
We kunnen dezelfde cijfers voor verpleegkundige assistenten en verpleegkundige assistenten in Europa aannemen.
Dit verzuim en uitval is grotendeels te wijten aan het zwaar en belastend werk in de directe zorg.
Alternatieve carrièrepaden moeten worden aangeboden aan deze waardevolle mensen te houden in het ziekenhuis.
Veel oudere werknemers zoeken een diploma in een nieuw werkveld. De gezondheidszorg is een ontvanger van een aantal van deze loopbaantransities (Hart 2007). Oudere zorgverleners zijn niet langer in staat zijn om te functioneren in de directe zorg,  en moeten worden geheroriënteerd op een passende manier. In plaats van hen te 'deporteren' naar logistieke  functies, kunnen deze werknemers worden opgeleid en biedt een diploma in  medical office management een uitkomst.

Een op maat gemaakte curriculum kan het gevolg zijn van een persoonlijke beoordeling en bespreking  tussen werkgever, werknemer en opleidingsinstituut.
Tot nu toe is er een gebrek aan dit soort heroriëntatie.