Datasmart e-commerce in KMO's

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend

Het uitgangspunt in dit project is dat data-smart ondernemen de basis vormt voor gepersonaliseerde E-commerce.

De centrale onderzoeksvraag in dit project is de volgende :

Hoe kunnen we KMO’s overtuigen dat data-smart ondernemen ook voor hen een haalbare kaart is om hun online conversie te optimaliseren?