De kloof een beetje dichten... Sociale Emancipatie via Schoolleven

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Karel De Grotehogeschool Antwerpen (promotor), Arteveldehogeschool Gent
Looptijd: 
Januari 2013 - December 2013

Financiering: Innovatiefonds ministerie Onderwijs

Het project richt zich op het verwerven van competenties bij studenten om te kunnen omgaan met autochtone en allochtone kleuters die omwille van een lage SES het risico lopen op jonge leeftijd een onderwijs-/leerachterstand op te lopen.
De resultaten van het project zullen lerarenopleiders kleuteronderwijs in Vlaanderen helpen om doeltreffender geïntegreerde curricula op te bouwen en effectievere onderwijsleersituaties vorm te geven ten behoeve van de eigen lerarenopleiding mbt het verwerven van de competenties door studenten die nodig zijn om voor bovenstaande doelgroep betere kansen te creëren in onderwijs.
Lerarenopleider in Vlaanderen zullen daarvoor gebruik maken van kennis die daarover reeds opgebouwd werd door de betrokken lerarenopleidingen. Deze kennis zal mbt een aantal aspecten  ook nog uitgebreid worden:
- de reflectie van studenten ondersteunen mbt het creëren van betere kansen in onderwijs voor deze kinderen
- werkvormen om studenten de nodige competenties te laten verwerven mbt het vormgeven van ouderbetrokkenheid voor deze kinderen.