De kloof een beetje dichten... Sociale emancipatie via schoolleven

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Karel de Grote Hogeschool, lerarenopleiding kleuteronderwijs Artevelde Hogeschool, Lerarenopleiding kleuteronderwijs
Looptijd: 
01/01/14-31/12/2014

 

Financierder: Departement Onderwijs en Vorming, Innovatiefonds voor de lerarenopleiding

 

Het project richt zich op het verwerven van inzichten en competenties bij lerarenopleiders kleuteronderwijs om studenten te leren omgaan met autochtone en allochtone kleuters die omwille van een lage SES het risico lopen op jonge leeftijd een onderwijs-/ leerachterstand op te lopen. Dit project is gericht op het ondersteunen van lerarenopleiders kleuteronderwijs in Vlaanderen via een professionaliseringstraject om binnen de eigen opleidingen doeltreffender geïntegreerde curricula op te bouwen en effectievere onderwijsleersituaties vorm te geven. Op die manier kunnen studenten de nodige competenties verwerven om de doelgroep van autochtone en allochtone kleuters met een lage SES betere kansen te geven in onderwijs.Het professionaliseringstraject wordt opgebouwd op basis van verzamelde kennis en ontwikkelde instrumenten uit twee voorgaande projecten, met name 1) het project ‘De kloof een beetje …’ Sociale emancipatie via schoolleven, uitgevoerd door de drie opleidingsverstrekkers in 2013 en gesubsidieerd in het kader van het Innovatiefonds en 2) het actieonderzoek ‘Kleine kinderen, grote kansen. Diversiteit benutten in early childhood education’, uitgevoerd in 2013 door het Steunpunt Diversiteit en Leren in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming en de Koning Boudewijnstichting.