De nieuwe verkorte lerarenopleiding

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Volwassenenonderwijs Kisp / CVO VIVO / VIVES / CVO VTI Brugge Financier: School of Education, Associatie Ku Leuven
Looptijd: 
sept 2017 - sept 2018

Dit project  wil de nieuwe verkorte lerarenopleiding ontwikkelen als hefboom voor het omgaan met de rijkheid aan profielen voor de klas

We willen onderzoeken

- Wat de beginsituatie is op vlak van opleiding van vakbachelors zonder vereiste bekwaamheid;

- Wat de specifieke didactische en vakinhoudelijke noden zijn voor een traject op maat van deze vakbachelors;

- Welk vrijstellingsbeleid dient toegekend te worden op basis van mogelijke beroepservaring van deze vakbachelors;

- Hoe vakbachelors zonder vereiste bekwaamheid kunnen en vakbachelors met voldoende bekwaamheid elkaar versterken;

- Hoe generatiestudenten en zij-instromers elkaar kunnen versterken?