Diversidate-Junior

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
Sept 2018 - Sept 2019

Onze samenleving wordt gekenmerkt door superdiversiteit. Hiermee positief leren omgaan is een belangrijke taak in het onderwijs.

Vanuit de erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwelijke vakken en de onderwijskoepels van het officieel onderwijs en het GO! werd daarom in 2016 een engagementsverklaring opgesteld, met het oog op een sterke samenwerking en de bevordering van de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) en dialoog (ILD).

ILC en ILD dragen namelijk bij tot inzicht in elkaars levensbeschouwing, wat een sleutel vormt tot een meer empathische en verbindende samenleving.

De bacheloropleiding Lager Onderwijs van Odisee Aalst wil in het project Diversi-Date Junior onderzoeken hoe leerkrachten en leerlingen het werken rond de ILC en ILD ervaren om vervolgens te anticiperen op de noden, aan de hand van materialen, vorming, gesprekken, uitwisseling van ‘goede praktijken’ etc.

We werken hiervoor samen met vier klassen van de derde graad lager onderwijs uit Aalsterse scholen.

Bekijk de inspiratiebundel met het onderzoek en concrete activiteiten voor leerkrachten die willen werken aan interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog.