diversiteit

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Looptijd: 
september 2015 - september 2017

De bacheloropleiding onderwijs (secundair onderwijs) geeft reeds heel wat jaren een bijzondere aandacht aan het voorbereiden van de studenten op een diverse klas –en schoolomgeving. 

Diversiteit krijgt een brede invulling waarbij het niet louter gaat om etnisch-culturele verschillen, maar om alle mogelijke verschillen tussen leerlingen. Dit sluit aan bij de visie op diversiteit zoals deze door het Steunpunt Diversiteit en Leren wordt omschreven. [1]

Het curriculum van de opleiding bezit verschillende opleidingsonderdelen en modules waarin studenten deze diversiteit nader bekijken: BSO-projecten, Modules Diversiteit en Zorg, socio-culturele stage. Daarnaast krijgt diversiteit een plaats binnen de verschillende onderwijsvakken. In de opleiding is een leerlijn diversiteit met theoretische opleidingsonderdelen en meer praktische opleidingsonderdelen waarin de competenties op een inductieve manier aan bod komen of juist op een geïntegreerde manier verwerkt worden.

Binnen het onderzoek willen we o.a. door focusgesprekken (met oud-studenten en ervaren leerkrachten uit het werkveld) nagaan welke competenties echt nodig zijn m.b.t. het omgaan met diversiteit in het werkveld, in welke mate de opleiding hieraan is tegemoet gekomen en welke hiaten er over blijven om in de opleiding of tijdens inservice training aan te pakken. De huidige studenten krijgen hierbij een actieve rol. Als opleiding willen we steunend op deze resultaten het curriculum en de bijhorende methodieken optimaliseren of aanpassen zodat studenten de interculturele competenties zoveel mogelijk tijdens hun opleiding kunnen ontwikkelen.

Tegelijkertijd kan dit onderzoek leiden tot een model dat als voorbeeld kan dienen voor andere (leraren)opleidingen die studenten willen voorbereiden op diversiteit in het werkveld.