Duurzaam Human Resources Management

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 

Onderzocht wordt welke elementen bijdragen tot een duurzaam HRM in organisaties, met casussen uit het werkveld van bedrijfskunde en casussen uit het hoger onderwijs. Verder wordt onderzocht welke de uitkomsten zijn van een duurzaam HRM-beleid voor de organisatie.