Empowerment of Disabled people through Ethics in Care & Technology

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
Groot-Brittannië: The Health and Europe Centre ( lead partner), University of Kent, East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, University of Essex Frankrijk: Groupe HEI-ISA-ISEN, Institut Catholique de Lille, Nederland: HZ University of Applied Sciences
Looptijd: 
november 2014 - juli 2015

De EDECT cluster  beoogt een brug te bouwen tussen de wereld van de ondersteunende technologie én het verlenen van goede zorg. De combinatie van kennis & expertise in engineering, wetenschap en gezondheidszorg is van essentieel belang bij het ontwerpen en ontwikkelen van ondersteunende technologie. Het is belangrijk rekening te houden met de behoeften van de gebruiker en deze te begrijpen. Substantiële feedback van gebruikers en ervaringen zijn nodig om assisterende systemen te evalueren. Tevens zijn vorming en ondersteuning van de eindgebruikers, incl. zorgverleners, onontbeerlijk voor een optimaal gebruik.

Impact:

1.      Odisee was medeorganisator van de fase1-clusterconferentie in oktober 2014 die doorging in het PAC te Gent met bijdragen van Gouverneur Briers en Peter Lambreghts, EU coordinator van ENIL (European Network Independent Living).

2.     Een 40 tal Vlaamse zorginstellingen voor mensen met een beperking namen deel, samen met 140 grensoverschrijdende organisaties.

3.     In fase 2 zal  Odisee de 1e 'testpilot' organiseren in Gent met medewerking van studenten ergotherapie, ENIL, Zonnehoeve Eke, Dienstencentrum Gid(t)s en Catherine T'Joens-Coördinator zorgregie Oost- en West-Vlaanderen.

4.     Actieve participatie in het internationale expert team, dat verantwoordelijk zal zijn voor het uitschrijven van een innovatieve methodologische aanpak voor het ontwikkelen van ondersteunende technologie via co-creatie en een reeks praktische, internationaal-overdraagbare tools om ondersteunende technologie te evalueren op een ethische en waardige wijze

5.     De maatschappelijke meerwaarde van deelname aan EDECT voor stakeholders in Oost-Vlaanderen is een groeiende bewustwording dat co-creatie kan zorgen voor betere zorg en een betere kwaliteit van leven. Door een betere afstemming van de technologisch- ondersteunende middelen op de behoeften van de mensen met een beperking, en door alle stakeholders van bij de aanvang bij de ontwikkeling te betrekken, groeit empowerment en de kwaliteit van leven.

 

Voor meer info zie projectwebsite

Afbeelding: