Enerprof: ENERgiestromen en PROFiellastbewaking

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
KU Leuven (Promotor), ing. Koen Stul
Looptijd: 
1 januari 2015 - 31 december 2016

Financier: IWT-Tetra

Doelstellingen:     
De focus van dit project is om de Vlaamse bedrijfswereld te ondersteunen bij het opzetten van een energiemanagementsysteem en het duiden van de toepassingsmogelijkheden ervan. Tools worden ontwikkeld die de optimale locatie van de energiesensoren te bepalen en de energiebalans van een bedrijf of productieprocesonderdeel in kaart te brengen. Enkel met dit inzicht zal een bedrijf erin slagen om rendabele energie-reducerende maatregelen te nemen.
In een tweede fase wordt met behulp van het permanente energiemeetsysteem een referentieprofiel opgesteld waarmee het actuele energieverbruik automatisch wordt vergeleken. Hoger verbruik dan het referentieprofiel, kan duiden op een niet-efficiënt gebruik. Het onderzoek moet leiden tot geavanceerde algoritmes, die de basis vormen van een slim en voorspellend bewakingssysteem. Dit referentieprofiel is voor elk bedrijf, elke bedrijfstak, elke sector verschillend. Het te ontwikkelen systeem moet ook zeer snel de detectie van een onverantwoorde overconsumptie mogelijk maken en de onderhoudsdienst van een bedrijf ondersteunen.
De bruikbaarheid van de ontwikkelde tools zullen bij meerdere bedrijven geëvalueerd worden.

Doelgroep:     
De brede doelgroep van dit project zijn enerzijds alle bedrijven voor wie de productiefactor “energie" een grote impact heeft op de kostprijs van de geproduceerde eenheden of diensten maar evenzeer die bedrijven die actief zijn in het domein van de implementatie van een duurzame, energiezuinige industrie. Daaronder verstaan we bedrijven die overwegen een energiemanagementsysteem in dienst te nemen, bedrijven die een bestaand energieregistratiesysteem optimaal willen benutten, energieconsulenten en energieauditors, bedrijven die energiemanagementsystemen ontwikkelen, studiebureaus die klanten adviseren, installatiebedrijven die energieregistratiesystemen in dienst stellen en de hard- en softwarefabrikant van energiemeters.

Voor meer info: klik hier

Projectwebsite: http://www.enerprof.be

EnerProf nam in 2015 deel aan de Innovatiebeurs. Klik hier voor foto's en een verslag.