Evaluatie van de aanpak van Thuiscompagnie bij gezinnen in armoede met minderjarige kinderen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Looptijd: 
November 2011 - December 2012

Financiering: Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het project ‘Thuiscompagnie’ wil Limburgse gezinnen met kinderen in armoede bijstaan in de organisatie van hun gezinsleven. Thuiscompagnie bundelt de deskundigheid van allerlei diensten, waaronder 29 OCMW’s en 17 diensten voor Gezinszorg en Aanvullende
Thuiszorg uit Limburg.
Dit praktijkgestuurd effectonderzoek voert drie opdrachten uit:
1. een productevaluatie: de effectiviteit van de werking van thuiscompagnie nagaan in termen van levenskwaliteit;
2. een procesevaluatie: de werking beschrijven, met bijzondere aandacht voor het zorginnovatieve aspect;
3. kritisch bekijken van de theoretische onderbouwing van het project.