FemTalksForum

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
Inova Consultancy, Elan Interculturel, Fondation Artemisszio, InterACT, Materahub,#reteteatro41,
Looptijd: 
1 oktober 2018 - 31 augustus 2021

FemTalks Forum richt zich op migrantenvrouwen en heeft als doel de ontwikkeling van een trainingsprogramma i.f.v.:

  • Verhoogde zelfredzaamheid onder migrantenvrouwen door middel van een holistische aanpak met behulp van coaching, mentoring en theateropleidingen
  • Het verwerven van digitale vaardigheden onder migrantenvrouwen door op een leuke en zinvolle manier te leren en tegelijkertijd hun digitale verhalen te ontwikkelen
  • Het aanpakken van negatieve stereotypen over migranten door migrantenvrouwen, met name kansarme vrouwen, in staat te stellen hun reizen te delen en het begrip van migratie te veranderen.
  • Bevordering van sociale inclusie (met inbegrip van inzetbaarheidsvaardigheden) door belangrijke intermediairs te betrekken bij het gebruik van gemengde methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van theater-, mentorschaps- en digitale vaardigheden.

Odisee staat in voor de ontwikkeling van een platform waar:

  • vrouwelijke migranten leermaterialen zullen vinden om hun digitale skills uit te breiden.
  • vrouwelijke migranten hun verhaal kunnen delen via digitale storytelling
  • Stakeholders informatie kunnen vinden omtrent storytelling en theatrale vorming om migranten te helpen (meer bepaald bij het integreren in het land en het delen van hun eigen verhaal)

 Financiering: Erasmus+ KA2