Gevangenisarbeid en logistiek

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen

Sinds september 2017 loopt het praktijkgericht onderzoek van Odisee omtrent gevangenisarbeid. Het project bevat twee speerpunten: enerzijds nagaan of hoe de tewerkstelling in de gevangenissen als logistieke tewerkstelling vorm kan krijgen en anderzijds wat de randvoorwaarden zijn voor het implementeren van een logistieke opleiding (m.n. via werkplekleren) in de gevangenis. Op die manier wordt nagegaan hoe een meer arbeidsmarktgerichte invulling gegeven kan worden aan gevangenisarbeid.