Geweld in de welzijnssector: uitzonderlijke en alledaags

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Katholieke Hogeschool Limburg, dep. Pedagogische wetenschappen K.U.Leuven
Looptijd: 
September 2005 - September 2008

Veiligheid en onveiligheid is een belangrijk thema geworden in de huidige samenleving. Talrijke beroepsgroepen trekken aan de noodrem omdat de agressie en het geweld de laatste jaren erg zijn toegenomen. Over geweld in de welzijnssector hoor je heel sporadisch iets. Het geweld zou toenemen, maar een vaak gehoorde opmerking onder hulpverleners is dat agressie als 'normaal' wordt ervaren, eigen aan het beroep dat een opvoeder/begeleider uitoefent. Voor veel medewerkers is het 'not done' om te zeggen dat ze schrik hebben of zich bedreigd voelen. Echter de meerderheid van werknemers in de welzijnssector wordt ooit met agressie geconfronteerd en sommigen houden er een blijvend letsel aan over.
In veel voorzieningen is er geen systematische registratie van deze feiten en van de kennis over deze feiten. Het beleid naar preventie en naar begeleiding van slachtoffers en daders laat vaak te wensen over. Ook in de opleidingen wordt er weinig aandacht aan deze problematiek geschonken. In een eerste stap willen we meer zich krijgen op het voorkomen en de dynamiek in situaties waarin agressie voorkomt. Vervolgens willen we vanuit de data en het inzicht in de dynamiek een methodiek ontwikkelen die welzijnswerkers in staat stelt preventief te werken. Tevens willen we een scenario uitwerken voor organisaties om actoren in een agressiesituatie te begeleiden en herstel van het vertrouwen mogelijk te maken.
Dit onderzoek werd afgerond in 2008 en resulteerde in een dubbele studiedag waar in totaal meer dan 200 deelnemers uit het werkveld op af kwamen.

Voor eindrapport: klik hier