Gezinsbeleid in Vlaanderen: Dag van het gezin 2012

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
September 2011 - Augustus 2012

Financiering: Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en opleiding Gezinswetenschappen

Ieder jaar publiceren we een overzicht van het gevoerde beleid ten aanzien van gezinnen en dit op Vlaams, federaal en Europees niveau. Voor één van de beleidsdomeinen maken we telkens een diepgaander analyse. De resultaten worden gepubliceerd en stellen we voor op de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei.
De publicatie bevat een analyse van het Vlaamse gezinsbeleid tussen 2006 en 2011, een artikel over Europese initiatieven met een impact op gezinnen en een bijdrage met een pleidooi voor een gebiedsgericht geïntegreerd gezinsbeleid.

Output: Publicatie 'Gezinsbeleid in 2006-2011: Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving?'