Gezinsgericht werkplekleren in de sociale economie

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
VOSEC Vlaams Overleg Sociale Economie; Ateljee vzw; Opnieuw en Co; CDJ Services; RTC Vlaams Brabant
Looptijd: 
September 2012

Financiering: Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Strategische Beleidsondersteuning

Ontwerp en toetsing van een checklist voor kwaliteitsvol werkplekleren in de sociale economie, met specifieke aandacht voor de gezinsdimensie van de werknemers. Het project beoogt een betere samenwerking van vier doelgroepen: de studenten Gezinswetenschappen in het traject zonder levens- en werkervaring die het werkplekleren opnemen, de werknemers in de ondernemingen in de sociale economie en hun gezinsleden, de mentoren en het management van deze ondernemingen.