Gezinsondersteuning bij radicalisering

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
In opdracht van KBS

Meer informatie over dit project over de ondersteuning van families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering vind je hier: http://www.kcgezinswetenschappen.be/node/673.