Het Toverbos

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
UZLeuven vzw Ga voor Geluk
Looptijd: 
April 2010 - April 2012

Financiering: vzw Ga voor Geluk

De emotionele en psycho-sociale ontwikkeling tijdens de kleutertijd is een erg belangrijke determinant voor het latere psycho-sociaal functioneren van mensen. Het Toverbos is een methodiek uitgewerkt door een medewerkster van het UZ Leuven in samenwerking met de VZW Ga voor Geluk en kent als doel de socio-emotionele ontwikkeling van kleuters te ondersteunen. De methodiek, die gebaseerd is op psychodrama, werd tijdens een pilootproject in drie kleuterscholen uitgetest.
Er zijn reeds meerdere methoden op de markt beschikbaar die aandacht hebben voor de socio-emotionele ontwikkeling van kleuters. Deze methodieken zijn voornamelijk gericht op het leren herkennen en benoemen van emoties. Het Toverbos daarentegen creëert een omgeving waarin kinderen via vrij spel de mogelijkheid krijgen om emoties te beleven, te uiten en er via ’modelling’ op een constructieve manier mee leren omgaan.
Met dit onderzoek willen we de effecten van de Toverbos-methodiek, bovenop de natuurlijke ontwikkeling van kleuters die samenleven in klasverband, nagaan. Een bijkomend doel is dat we studenten Bachelor in het Kleuteronderwijs meer bewust willen maken van de rol van mee spelen bij fantasiespel. Dit kan de begeleiders gevoeliger maken voor de beleving en eigenheid van elk kind en hen leren ontwikkelingsgericht kinderen te observeren.  Dit kan aangewend worden om de belangrijke ontwikkelingstaak bij kinderen van het leren herkennen, benoemen, beleven en uiten van emoties te ondersteunen.

Meer info vind je in deze tekst.
Een rapport over het onderzoek naar de effecten van deze methode vindt u hier.