Hybride leren

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Looptijd: 
sept 2019 -sept 2021

Met Hybride Leren onderzoeken we hoe we door een continu proces van online leren en face-to-face interactie leerwinst kunnen realiseren bij leerlingen in het leerplichtonderwijs en bij studenten in de lerarenopleiding. Dit nieuwe model van leren biedt immers heel wat uitdagingen naar eigenaarschap, organisatie van de leeromgeving en opvolging toe. We installeren daarom Teacher Design Teams, ontwikkelen cursus- en professionaliseringsmateriaal en meten het effect en rendement op leerwinst bij het inzetten van hybride leren. Contacteer ruth.alberts@odisee.be en leen.bisschop@odisee.be voor meer info over dit project.

Een inleiding op het concept Hybride Leren kan je hier terugvinden.

In deze leidraad helpen we lagere scholen (en eventueel secundaire scholen) om te professionaliseren o.v.v. hybride leren op korte termijn (quick wins) en om een meer hybride mindset binnen te brengen. Er wordt gewerkt met de methodiek van een ontwerpteam, dat binnen de periode van één lesweek, een ontwerpsprint light uitvoert i.f.v. een meer hybride aanpak. In het bestand zijn een kennisclip en een aantal documenten opgenomen via links, opdat we vanuit het onderzoek voldoende informatie en ondersteuning kunnen aanreiken.