Identiteit in diversiteit

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
VSKO/VVKHO (promotor), Thomas More Mechelen
Looptijd: 
September 2010 - Augustus 2014

Financiering: VSKO

De invoering van het geïntegreerd meersporencurriculum in de hogeschool zal leiden tot een gedifferentieerde instroom van afgestudeerden in de basisscholen: sommigen onder hen zullen de bevoegdheid hebben om godsdienst te geven, anderen dan weer niet. In dit project wordt een competentiematrix ontwikkeld en geïmplementeerd in de opleiding van Bachelor Kleuteronderwijs. Zo komen deze comepetenties aan bod die vereist zijn voor de levensbeschouwlijke vorming tot kleuteronderwijzer voor optie 1 en optie 2 vanuit de visie op identiteit in diversiteit.

Vanuit dit project werd de levensbeschouwelijke groeiwijzer ontwikkeld, een digitaal hulpinstrument dat niet alleen de keuze tussen de beide opties binnen het geïntegreerd meersporencurriculum mogelijk maakt, maar ook de levensbeschouwelijke groei van een student in kaart brengt over de opleiding heen.

Op een onderwijsdag op 7 mei 2014 getuigde onderzoeker Jan Blancke over de samenwerking leerkracht optie 1 en optie 2. De presentatie kan je hier terugvinden.