Iedereen Taalklaar

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHLim
Looptijd: 
Oktober 2012 - September 2013

Financiering: School of Education

Omdat taalontwikkeling tijdens de kleutertijd van cruciaal belang is voor later schoolsucces, worden studenten kleuteronderwijzer(es) opgeleid om een krachtige taalstimuleringsomgeving te creëren tijdens spel- en leermomenten in alle activiteiten in de kleuterklas. De studenten passen de principes van taal-de-hele-dag-door tijdens hun stages echter onvoldoende toe, omdat deze vooralsnog enkel door de taaldocenten overgebracht worden. Dit project streeft een opleidingsbrede verankering van de principes van goed taalvaardigheidsonderwijs na: tijdens hun opleiding zullen de studenten niet enkel door hun taaldocenten, maar ook door de overige vakdocenten, praktijkpedagogen en mentoren opgeleid worden tot taalstimulerend handelen in de kleuterklas. Bijgevolg zullen de studenten beter in staat zijn om de transfer te maken naar hun stage- en beroepspraktijk.

 

In dit project werd een visietekst en leerlijn Taalontwikkelend Lesgeven in de Kleuterklas ontwikkeld. Hiernaast werden inspiratiegidsen ontworpen rond taal en/in wiskunde, muziek en wereldoriëntatie. Op aanvraag worden workshops georganiseerd rond rond Taalontwikkelend Lesgeven in de Kleuterklas. Voor meer info over het project en een kopie van de inspiratiegids kan je tercht bij onderzoekster Jaantje Verbruggen.