Inclusief Lesgeven en Evalueren

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
April 2013 - April 2014

Leraren zijn vaak 'bang' voor de extra 'overlast' die een inclusieve klas met zich kan meebrengen, zoals extra overleg, extra mensen,... Daarnaast voelen leraren zich vaak onvoldoende opgeleid en ook onwennig bij een nauwe samenwerking met de ouders. De lerarenopleiding kan eigenlijk nog beter voorbereiden om met diversiteit en kinderen en jongeren met een beperking om te gaan. Het lijkt immers voor verschillende leraren een onbekend of vaag begrip te zijn. Leraren hebben ook soms vragen omtrent 'grenzen aan inclusie' en omtrent communicatie. In dit project wil de lerarenopleiding HUB-KAHO aan de hand van actieonderzoek het inclusief evalueren onderzoeken. Hoe kan een toekomstig leraar voorbereid worden om op een goede manier met toetsing om te gaan?