Innovatie in familiebedrijven

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 

Heel veel onderzoek naar de performantie van ondernemingen richt zich expliciet op een beperkt aantal vaak gebruikte performantiemaatstaven. Daarbij worden veel alternatieve maatstaven genegeerd, ook al worden die door de bedrijfsleiders zelf mogelijk als relevanter ervaren. Bovendien worden ondernemingen op die manier vaak allemaal op dezelfde basis beoordeeld, terwijl in realiteit zeer verschillende doelstellingen zullen aanleiding geven tot verschillende bedrijfsbeslissingen.

Vanuit dat perspectief wordt een analyse uitgevoerd van de verschillende succesmaatstaven van familiebedrijven en niet-familiebedrijven en de samenhang daarvan met andere karakteristieken van de onderneming.