Intercommunautaire uitwisseling Odisee Bachelor Lager Onderwijs - Haute Ecole en Hainaut

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Haute Ecole en Hainaut, Campus Pédagogique de Mons Boulevard Albert-Elisabeth, 2 - 7000 MONS
Looptijd: 
september 2014 - juni 2015

Gedurende het academiejaar 2014-2015 gaan een aantal BALO-studenten uit Aalst twee weken naar Mons voor 'un stage linguistique et culturel'. Gedurende hetzelfde academiejaar komen de studenten uit Mons vervolgens twee weken naar de campus in Aalst.
Beide uitwisselingen verlopen volgens hetzelfde stramien:
- studenten wonen lessen bij in de andere landstaal op de hogeschool
- studenten geven presentaties in de gastinstelling in de andere landstaal (de
docenten van de ontvangende hogeschool geven op voorhand een aantal opdrachten
door in verband met hun opleidingsonderdeel, bv. de Waalse studenten stellen
het Franstalige onderwijssysteem op een creatieve manier voor in het Nederlands
tijdens hun verblijf in Vlaanderen binnen het opleidingsonderdeel 'Psychopedagogische
verdieping'
- studenten wonen lessen bij op de lagere school in de andere regio
- studenten verzorgen een activiteit of geven een les in de lagere school van
de andere regio (zo kunnen ze een activiteit voorzien voor de derde graad en
optreden als 'native speaker' tijdens een lesje Frans; de ervaring leert ons
dat dit een zeer motiverende activiteit is voor de leerlingen
- studenten nemen deel aan culturele activiteiten die worden aangeboden door de
gastinstelling
- studenten werken samen aan gemeenschappelijke opdrachten en taken
(ontwikkelen van didactisch materiaal voor gebruik tijdens de lessen in de
lagere of secundaire school)
- docenten brengen een bezoek aan hun studenten tijdens de uitwisseling en
wonen een activiteit bij; op dat moment is er ook overleg tussen de docenten en
een tussentijdse evaluatie