Jongens worden (ook) leerkracht

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHLim – Thomas More Kempen – Thomas More Mechelen
Looptijd: 
April 2012 - Maart 2013

Financiering: School of Education

De vervrouwelijk van het onderwijs valt niet te ontkennen. Jaar na jaar staan er minder mannen dan vrouwen in het onderwijs en dat is zeker ook zo in het basisonderwijs. De vraag kan gesteld worden hoe dat komt, maar eveneens hoe het komt dat mannen minder gemakkelijk doorstromen eens ze toch de studie hebben aangevat. Dit project spitst zich enerzijds toe op de instroom van jongens en anderzijds op de doorstroom van deze jongens. Zo wordt nagegaan wie de instromende jongens zijn en waarom hun uitval zo groot is. Tevens worden acties opgezet zodat de jongens met inzet van hun talenten écht aan de slag kunnen binnen de opleiding.

Het eindrapport van dit project kan je hier terugvinden.

Dit project kende ook heel wat aandacht in de media.