Kleutergewijs

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHLeuven, Thomas More
Looptijd: 
oktober 2014 - september 2016

Financiering: School of Education

In dit project willen we de onderzoekende houding van studenten kleuteronderwijs versterken door hen zeer regelmatig toegankelijke informatie over recent onderzoek en innovatie in het kleuteronderwijs te bezorgen en hen hierbij aan te zetten tot reflectie, innovatie en vertaling naar de praktijk. Dit zal gebeuren door middel van een blog waarop docenten berichten posten, en studenten berichten lezen, reageren en aanzetten geven voor nieuwe berichten (met begeleidingsimpulsen vanuit verschillende opleidingsonderdelen). Dit modern communicatiekanaal sluit niet alleen nauw aan bij de wijze waarop kleuteronderwijzers(-in-opleiding) informatie opzoeken en verwerken, het maakt ook de lerende kracht van de lerarenopleidingen erg zichtbaar voor de studenten, ook voor de studenten uit het afstandsonderwijs. Bovendien blijft het communicatiekanaal beschikbaar, eens afgestudeerd.

 

Op de blog Kleutergewijs vinden kleuterleerkrachten over deze en andere relevante thema’s stof tot nadenken. Lerarenopleiders van verschillende Vlaamse hogescholen bloggen hier over onderzoek en/of innovatie in het kleuteronderwijs. Ze willen hiermee kleuterleerkrachten en studenten stimuleren om te reflecteren, te onderzoeken, en te innoveren. 

Sinds de lancering in februari 2015 kreeg de website al 14.600 bezoekers.