Knelpuntziekten in de biologische geiten- en rundveehouderij

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Wim Govaerts, UGent - Faculteit Dierengeneeskunde
Looptijd: 
september 2015 - december 2017

Gezondheidszorg in de biologische landbouw is vanuit de teeltmethode steeds gericht op preventie. Bij vaststelling van dierziekten zijn allopathische geneesmiddelen echter wel toegestaan. Ervaring en overleg met de sector leert ons dat sommige dierziekten moeilijk onder controle kunnen gehouden worden met de bestaande preventieve maatregelen. Dit resulteert dan toch in een substantieel allopathisch geneesmiddelengebruik om deze ziekten onder controle te houden. We hopen met dit project de rundvee- en geitensector te helpen om het allopathisch geneesmiddelengebruik nog verder te laten dalen bij de ziekten die zij als knelpunt ervaren. Zo hopen we de technische en economische performantie van deze bedrijven te ondersteunen terwijl het geneesmiddelengebruik verder zal dalen. Dit geeft zowel voordeel voor de betrokken veehouders, de dieren als de biologische teeltmethode in Vlaanderen.

Met dit project willen we het geneesmiddelen gebruik op biologische veebedrijven in beeld brengen en op zoek gaan naar alternatieven die het geneesmiddelen gebruik kunnen reduceren. In samenspraak met de veehouders werden in voorbereiding van deze aanvraag 2 ziekten geselecteerd die het belangrijkste knelpunt vormen binnen de bedrijfsvoering van rundvee- en melkgeitenbedrijven. Voor deze 2 ziekten wordt het geneesmiddelengebruik in kaart gebracht, wordt naar alternatieve behandelingswijzen of preventieve methoden gezocht en wordt een case uitgewerkt waarbij het gangbare geneesmiddel vergeleken wordt met een mogelijk alternatief. 

Financiering: CCBT