L' usine des contes - Verhalenfabriek

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Dynamic Language Learning / iTTA, Universiteit van Amsterdam / Pedagogische begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Oost-Vlaanderen / Technisch Instituut Sint-Carolus / Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
Looptijd: 
sept 2020 - sept 2022

In de Verhalenfabriek of ‘l’Usine des contes’ vergroten we de spreekvaardigheid en de motivatie om Frans te leren in het beroepsonderwijs. Deze aspecten van het vak Frans werden immers in recente peilingonderzoeken als pijnpunten aangeduid. Gebaseerd op recent onderzoek naar vreemdetaalverwerving en in cocreatie met leerkrachten, focussen we op het bouwen van verhalen met voldoende herhaling en een minder frequent expliciet aanleren van de taalstructuren. Contacteer bart.dewinter@odisee.be als je mee wil bouwen aan dit verhaal.

Officiële peilingen van het vak Frans tonen aan dat een groot deel van de leerlingen niet in staat is om vlot mondeling te communiceren in het Frans. De motivatie om Frans te leren is over het algemeen verontrustend laag, en zeker bij leerlingen in de b-stroom van het secundair onderwijs. 

Ervaringen uit het voorafgaande onderzoek “Liefde voor het vak: storytelling in de lessen Frans” rond de inzetbaarheid van TPRS (Teaching Proficiency through reading and storytelling), hebben aangetoond dat deze methodiek een waardevol alternatief (of waardevolle aanvulling) kan zijn voor de klassiek opgebouwde Franse lessen. Leerlingen uit de b-stroom die anders in het Frans nauwelijks tot niet tot mondelinge taalproductie kwamen, creëerden samen met de leerkracht tijdens een les van 50 minuten een kort verhaal dat voor hen 100% begrijpelijk was en dat ze zelf mondeling konden vertellen. 

Tijdens dit vervolgonderzoek werken we met een groep van 20 leerkrachten én leerlingen uit de b-stroom. We onderzoeken of leerlingen uit de b-stroom intrinsiek te motiveren zijn voor het vak Frans door ze via verhalen (= comprehensible input) op hun eigen niveau te laten werken. Met behulp van bepaalde oefeningentypes (processing input) leren we deze leerlingen de juiste vorm-betekenis-combinaties te maken zodat ze alles wat ze receptief aangeboden krijgen ook kunnen omzetten in vlotte mondelinge taalproductie (output production) op A1-niveau (= taalbeheersingsniveau van een basisgebruiker). Daarnaast gaan we op zoek naar de impact van de methodiek op de wijze waarop leraren Frans in de b-stroom van het secundair onderwijs hun vak aanpakken. 

Als laatste deel van het onderzoek zullen we de verworven inzichten op grotere schaal met zoveel mogelijk taalleerkrachten delen via workshops (Odisee Advanced Education, CNO Antwerpen, enz.).