LogILereN

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Go&LearNET; European Commission LifeLong Learning Programme - Education and Training
Looptijd: 
2014 - onbepaald

Heeft u vragen i.v.m. de logistieke werking binnen uw onderneming?
Bent u benieuwd hoe anderen een bepaald probleem aanpakken?
Zou u graag eens een blik werpen op de logistiek in een ander bedrijf?
Bent u op zoek naar professioneel advies?

Het Logistiek Interactief Lerend Netwerk (LogILereN) bestaat uit een selecte groep logistiek experts die tweemaandelijks aan tafel zitten om praktijkgerichte ervaring en wetenschappelijke bevindingen te delen. Het doel? Innovatieve logistieke oplossingen bedenken voor uw bedrijf.

De deelnemers kiezen zelf de thema’s die ze willen behandelen en delen met elkaar ondervonden hindernissen, valkuilen, oplossingen en alternatieven. Een onderzoeker van Hogeschool Odisee treedt op als moderator om het focusgesprek te ondersteunen met wetenschappelijke bevindingen. Elke gesprekssessie gaat door bij één van de deelnemende bedrijven en wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek.