Methodiekkring ervaringsgericht groepswerk

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Looptijd: 
December 2012 - Juni 2013

Financiering: Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

Kristien Nys begeleidde vijf bijeenkomsten waarin praktijkwerkers en de medewerkers van EXPOO tot een beschrijving van de methodiek 'ervaringsgericht groepswerk' kwamen en schreef de methodiek ervaringsgericht groepswerk uit.

Het resultaat kan geraadpleegd worden op http://www.expoo.be/methodiekfiches/ervaringsgericht-groepswerk-0