The missing link: een LOOP

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHLim (promotor), KHLeuven, Groep T, CVO Vivo, VUB
Looptijd: 
September 2013 - September 2015

Financiering: School of Education

Dit project heeft als doel de masterclass LOOP (LerarenOpleidersOpleidingsprogramma), een opleiding voor lerarenopleiders, te ontwerpen, evalueren en verankeren in de Vlaamse lerarenopleidingen. Zo wordt een communicatie- en publiciteitsplan ontworpen met een onderbouwde en getoetste blauwdruk voor opleiding voor lerarenopleiders in Vlaanderen die internationale vergelijking kan doorstaan (visie, voorwaarden, programma-aanbod en daarbij horende didactiek, organisatie, omvang, begeleiding, inpassing in loopbaanverloop, evaluatie van effecten, …) gebaseerd op evaluatie- en literatuuronderzoek en getoetst bij stakeholders. Hiernaast wordt een swot-analyse uitgevoerd en daaraan gekoppeld een kwaliteitszorgsysteem om via vervolgonderzoek bij LOOP te leiden tot een dynamisch bijsturen en optimaliseren van LOOP future en alle daaropvolgende edities. Tevens wordt en set met aanbevelingen opgesteld voor de inbedding van LOOP binnen het professionaliseringstraject van lerarenopleiders en het HRM beleid in de lerarenopleiding. Ten slotte worden samenwerkingsverbanden met instellingen binnen en buiten het SoE-expertisenetwerk opgestart die associatie-overstijgende samenwerking en structurele verankering in het opleiden van lerarenopleiders juridisch mogelijk maken.

Voor meer info over dit project kan u terecht bij onderzoekster Ria De Sadeleer.