Monitor Persoonsvolgende Financiering

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
i.o.v. Vereniging Personen met een Handicap (VFG), partner van Bond Moyson i.s.m. HoGent

Het doel van dit project is het analyseren van de impact van de persoonsvolgende financiering op de levenskwaliteit van personen met een handicap. De focus ligt hierbij op de autonomie, zelfbeschikking en inkomenspositie van personen met een handicap die een budget (BOB of PVB) ontvangen.

Odisee, HoGent en VFG ontwikkelen samen een vragenlijst, met inbegrip van Personal Wellbeing Index, aangepast voor mensen met verstandelijke beperking, en een aangepaste versie van de Goal Attainment Scale (GAS). Na een testafname zal de websurvey breed verspeid worden onder de doelgroep van mensen met beperking, die in aanmerking komen voor persoonsvolgende financiering. Studenten orthopedagogie van Odisee helpen bij de afname van de vragenlijst.

De onderzoekers leveren cijfers en analyses aan die ons in staat stellen om de invoering van PVF te beoordelen op basis van bovengenoemde elementen.