MyCompass

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
4 studiegebieden van de Odisee hogeschool: Onderwijs, Industriële wetenschappen en technologie – Biotechniek, Gezondheidszorg en Sociaal-agogisch werk / KU Leuven en Universiteit Maastricht / coördinerend directeurs, pedagogisch begeleiders uit meerdere netten, de Confederatie Bouw, verschillende bedrijfsleiders, het onderwijstijdschrift Klasse en de VDAB
Looptijd: 
sept 2017 - aug 2021

Met MyCompass bevorderen we de inzetbaarheid en de zelfregulatie van studenten en startende werknemers door middel van mentoring. Studenten ervaren immers vaak een praktijkshock wanneer ze de overstap maken van het hoger onderwijs naar het werkveld. We onderzoeken nu hoe een kwaliteitsvolle mentoringpraktijk het eerder ontwikkelde digitaal portfolio ondersteunt om de zelfregulatie van studenten en starters te bevorderen. Contacteer johan.dewilde@odisee.be om meer te weten te komen.

Ontdek MyCompass via deze introductiefilm

Studenten ervaren vaak een praktijkshock wanneer ze de overstap maken van het hoger onderwijs naar het werkveld en voelen zich vaak niet goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Dit gevoel kan leiden tot uitval van startende werknemers. Om uitval van startende werknemers te voorkomen dient het hoger onderwijs inzetbaarheidscompetenties van studenten ontwikkelen. Gegeven de dynamiek van de arbeidsmarkt is het van belang dat studenten niet alleen inzetbaar zijn, maar dit ook blijven als ze eenmaal gestart zijn. Door ook de zelfregulatie van studenten en starters te ontwikkelen, is de startende werknemer in staat zich aan te passen aan de omgeving en zo inzetbaar te blijven.

Dit project introduceert een ‘boundary crossing object’, dat bestaat uit een digitaal portfolio met een bijhorende mentoringpraktijk, dat zowel in het hoger onderwijs als op de werkplek kan gebruikt worden en aldus de afstemming tussen beide werelden vergemakkelijkt. Het digitaal portfolio, MyCompass, dat reeds eerder ontwikkeld is, wordt momenteel gebruikt in een zestal opleidingen binnen Odisee en moet studenten en starters ondersteunen in het gericht ontwikkelen van hun competenties en het reflecteren erop.

Een digitaal portfolio an sich volstaat echter niet om studenten en starters zich te laten ontwikkelen. Zonder een gestructureerde mentoringpraktijk die het gebruik van het MyCompass ondersteunt, blijven de leerervaringen van studenten en starters achterwege. De tool en de bijhorende mentoringpraktijk moeten studenten en starters ‘empoweren’ in de ontwikkeling van hun inzetbaarheidscompetenties en zelfregulatievaardigheden.

Concreet heeft het project twee doelstellingen: (1) Het ontwerpen van een kwaliteitsvolle mentoringpraktijk die het gebruik van MyCompass ondersteunt en die zowel in het hoger onderwijs als in diverse werkveldcontexten kan gebruikt worden. (2) Het onderzoeken van de relatie tussen mentoring en de inzetbaarheidscompetenties en zelfregulatie van studenten en starters. 

Dit project zal uitmonden in een kwaliteitsvolle, gestructureerde mentoringpraktijk die zowel in het hoger onderwijs als op de werkplek kan worden toegepast. Dit impliceert dat toegankelijke trainingen, workshops, en richtlijnen worden ontworpen voor mentoren om studenten en starters effectief te begeleiden. De effectiviteit van deze nieuw ontwikkelde en geïmplementeerde mentoringpraktijk zal worden onderzocht doormiddel van verschillende substudies die voornamelijk de relatie tussen mentoring en zelfregulatie en inzetzetbaarheid van zowel studenten als starters bestuderen. Inzicht in deze relaties kan leiden tot theoretisch onderbouwde aanbevelingen inzake hoe de mentoringpraktijk vorm te geven om inzetbaarheid en zelfregulatie van studenten en starters te bevorderen