nutScan

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
KU Leuven
Looptijd: 
1 januari 2017-31 december 2018

De drievoudige doelstelling van NutScan is: het opstellen van energielabels voor nutsvoorzieningen in overleg met constructeurs van nutsvoorzieningen, het ontwikkelen van algoritmes om permanente monitoring en bewaking van nutsvoorzieningen mogelijk te maken in bedrijven én het realiseren van een visualisatieplatform ter sensibilisering. Centraal in het project staan mobiele metingen die zullen uitgevoerd worden bij diverse industriële partners, die verzameld zijn in de 15-koppige gebruikersgroep van NutScan. Veel belang wordt gehecht aan de technologietransfer naar deze industriële partners, vaak bedrijven die actief zijn in energiemanagementsystemen en energieaudits, maar ook naar studiebureaus, producenten of installateurs van nutsvoorzieningen en naar eindgebruikers.

De ervaring die opgedaan werd in het pas afgelopen TETRA-project Enerprof en het PWO-project EBB zal hier verder worden uitgebouwd. Het nieuwe project NutScan bestaat opnieuw uit een samenwerking tussen enerzijds de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven op de Technologiecampus Gent (met Koen Stul en Kristof Plets) en anderzijds de professionele bacheloropleiding Energietechnologie van Odisee op de Technologiecampus Gent (met Liesbet Butaye en Kristof Van Giels). 

www.nutscan.be