Opleidingen

Uit onze expertise vloeien enkele opleidingen voort:

Postgraduaat Toegepast Diergedrag

Om de twee jaar verwelkomen we een nieuwe lichting van het postgraduaat Toegepast Diergedrag. Deze professionele en wetenschappelijke opleiding focust vooral op gedragstherapie voor kleine gezelschapsdieren. Gedurende twee jaar leer je eigenaars van dieren te begeleiden bij het voorkomen en behandelen van probleemgedrag bij gezelschapsdieren. Nationale en internationale experten reiken je de meest recente kennis en inzichten aan over diergedrag. De cursus wordt zo georganiseerd dat ook werkende mensen eraan kunnen deelnemen. Je moet bij voorkeur reeds een Bachelordiploma bezitten. Meer inlichtingen vind je hier

 

International Postgraduate Companion Animal Behaviour and Welfare

In samenwerking met de Universiteit van Barcelona organiseren we een opleiding om dierenwelzijn op een wetenschappelijke en praktische manier te kunnen evalueren en verbeteren voor o.a. honden, katten en paarden, zowel in een therapeutische als een asielencontext. Meer inlichtingen vind je hier

Aquacultuur Cursus

Elk jaar organiseren we een cursus Aquacultuur. Gespreid over 10 lessen gedurende december en het voorjaar maak je kennis met verschillende aspecten van aquacultuur wereldwijd en de mogelijkheden hier in Vlaanderen. Alle geïnteresseerden, ook studenten, die meer willen weten over de wereld van de aquacultuur zijn welkom. 

Permanente vorming Dierenasielmedewerker

De Vlaamse Overheid Dierenwelzijn vroeg aan de Belgische hogescholen om een cursus te ontwikkelen om de uitbating van dierenasielen te professionaliseren met aandacht voor dierenwelzijn. Alle Belgische hogescholen die de bacheloropleiding ‘Dierenzorg’ aanbieden (Odisee, Vives, HoGent, Thomas More en het Waalse HelHa) ontwikkelden samen een praktijkgerichte vijfdaagse cursus voor medewerkers van erkende dierenasielen. De asielmedewerkers uit de streek volgden in Sint-Niklaas een vijfdaagse lessenreeks over gezondheid, hygiëne, ethologie, welzijn, huisvesting, bedrijfsbeheer, management en marketing. We hernemen deze formule met de steun van Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts.