Optimaal Maxitaal

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Looptijd: 
15 september 2014 - 14 september 2016

Optimaal MaxiTAAL is een onderzoek naar de maximaal mogelijke inzet van taalontwikkelende en –stimulerende interactievaardigheden in de tweede en derde kleuterklas. Veel kinderen, vooral kansarme (SES )-en/of meertalige kinderen beheersen op het einde van de derde kleuterklas onvoldoende Nederlands om succesvol hun verdere schoolcarrière te doorlopen. Meerdere factoren zijn hiervan de oorzaak, uit onderzoek blijkt echter dat een goede mondelinge taalbeheersing dé voorspeller van schoolsucces vanaf het lager onderwijs is. In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate kleuteronderwijzers taalontwikkelende interactievaardigheden inzetten tijdens de eigenlijke onderwijsactiviteiten en tijdens de onderwijstijd zonder onderwijsacitiveit.

Het onderzoeksproject leidde tot een boek, klik hier om de website te openen.