Opvoeding als gedeelde zorg

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee
Looptijd: 
sept 2019 - sept 2021

In ‘Opvoeding als gedeelde zorg’ ontwikkelen we een instrument voor leerkrachten om met ouders in dialoog te gaan over de opvoeding van hun kind. School en ouders voeden immers éénzelfde kind op vanuit verschillen in waarden en normen, religieuze en sociaal-culturele diversiteit en verwachtingen t.a.v. elkaar en de rollen die eenieder speelt of hoort te spelen. Via een ontwerpgerichte participatieve onderzoeksbenadering ontwikkelen we een reflectie-instrument dat leerkrachten lager onderwijs versterkt in het opzetten van die kwalitatieve dialoog met ouders (en met mekaar). Contacteer valerie.diels@odisee.be voor meer info over dit project.